עורך דין גישור מגשר משפחתי: יצירת פתרונות יצירתיים

עורך דין גישור מגשר משפחתי מתעסק ביצירת פתרונות יצירתיים לסכסוכים ובכך מסייע במימון המהלך של הגישור. היצירתיות בתחום הגישור מתרכזת במציאת דרכים חדשות ובניית פתרונות מקוריים שמכוונים להקל על הצדדים במציאת פתרונות יעילים והולמים לסכסוכים שלהם. הנה ארבע יכולות בהן העורך דין הגישור מפעיל את יכולתו היצירתית:

הבנת המקרה בצורה מעמיקה:
כדי ליצור פתרונות יצירתיים, העורך דין הגישור צריך להבין בעדינות ובמעמיקות את כל ההיבטים של הסכסוך. הבנת מלאה של המקרה מקנה לו את היכולת לזהות נקודות עימות ואזורים שבהם ניתן למצוא פתרונות יצירתיים.

יצירת סבלנות ופתרונות אפשריים:
העורך דין הגישור מפעיל סבלנות כדי לאפשר לצדדים לבצע שלבים בתהליך הגישור ולהתנסות בפתרונות שונים. הוא יוצר יחסים חיוביים עם הצדדים ומעודד רעיונות חדשים.

שילוב כלים וטכניקות יצירתיים:
העורך דין הגישור יכול להשתמש בכלים וטכניקות יצירתיים שיביאו ליצירת פתרונות חדשניים. זה יכול לכלול טכניקות כמו תרגול התקרבות, השראה מכללים של עולם העסקים, או יצירת מודלים חדשים לפתרונות.

עבודה עם הצדדים ליצירת פתרונות משותפים:
העורך דין הגישור פועל יחד עם הצדדים ליצירת פתרונות שיש בהם התייחסות לצרכיהם ולרצונותיהם. הוא מעודד את הצדדים להשתמש ביכולות היצירתיות שלהם ומוביל אותם ליצירת פתרונות משותפים שיועילו לכל המעורבים.

בעבודתו, עורך דין גישור מגשר משפחתי מתחיל מבחינתו של יוצר ומביא לשוליים את התחושה של “ניסוי וטעיה” והבעיה נראית כהזדמנות ללמידה ושיפור. באמצעות היצירתיות, הוא מאפשר להצדדים לראות בסכסוך העסקי את אפשרויות הפתרון ומקנה להם את היכולת לזהות, להעריך ולבחון פתרונות מגוונים.